MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.สุวิสา เสริมหลักทรัพย์ (บีโอ้) จบการศ…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ
ภญ.สุวิสา เสริมหลักทรัพย์ (บีโอ้)
จบการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 11

ได้รับตำแหน่ง Group Product Manager ทีม Cardiovascular & Metabolic บริษัท Viatris (Thailand) Ltd.

มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในฐานะเภสัชกรการตลาด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือคนไทย ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคกลุ่ม Cardio-Metabolic ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้เข้าถึงระบบการรักษาที่ดี ได้รับยาที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ครอบครัว และคนใกล้ชิดอีกด้วย

#MPATcareersuccess

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.