สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเภสัชกรผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ 📌 “Pharmacy Course for …

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเภสัชกรผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ

📌 “Pharmacy Course for Drugstore EP.9: Supplement for anti – aging and wellness”
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
อัพเดทความรู้จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
🔹 ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
แพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เภสัชกรที่ลงทะเบียน เข้าฟังการบรรยาย และผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 หน่วยกิต
โดยลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านทางลิงค์นี้
▶️ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

https://bit.ly/ac221120

หรือ สแกน QR CODE จากโปสเตอร์ด้านล่างนี้

ลิงค์เข้าประชุมจะถูกส่งให้ท่านล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการประชุม
แล้วพบกันนะครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.