สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ทุกมหาวิทยาลัย ผ…

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ทุกมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจลงทะเบียน เพื่อสมัครร่วมคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ MPAT ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการฝึกผ่านระบบออนไลน์ (online : zoom)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 มิถุนายน 2566
ระบบลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. น้องๆ ระบบ Credit (นับชั่วโมงฝึกงาน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
2. น้องๆ ระบบ Audit สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเฉพาะในวันและเวลาที่สะดวก และที่ทาง MPAT แจ้งประกาศเปิดรับ โดยบางหัวข้อจะมีบันทึกวิดิโอหรือเอกสารให้สามารถศึกษาย้อนหลัง

น้องๆ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งหลักสูตร pharm sciences และ pharm care ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำกัดจำนวน 130 คน (รวมจำนวนน้อง นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ที่ได้แจ้งความประสงค์จะฝึกงานกับ MPAT ในระบบ Credit (นับชั่วโมงฝึกงาน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จักต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบนี้มาด้วยนะครับ

สนใจลงทะเบียนด่วน ภายใน 15 พฤศจิกายน 2565 นี้
ที่ https://forms.gle/ydcJZh3YSQwdSgqw8

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.