ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ MPAT ประจำปี 2566

นับถอยหลัง 10 วันสุดท้าย โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ที่น้องๆสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา รวมถึง การเติบโตในวิชาชีพ และการใช้ชีวิต

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ทุกมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจลงทะเบียน เพื่อสมัครร่วมคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ MPAT ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการฝึกผ่านระบบออนไลน์ (online : zoom)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 มิถุนายน 2566
ระบบลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. น้องๆ ระบบ Credit (นับชั่วโมงฝึกงาน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
2. น้องๆ ระบบ Audit สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเฉพาะในวันและเวลาที่สะดวก และที่ทาง MPAT แจ้งประกาศเปิดรับ โดยบางหัวข้อจะมีบันทึกวิดิโอหรือเอกสารให้สามารถศึกษาย้อนหลัง

น้องๆ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งหลักสูตร pharm sciences และ pharm care ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำกัดจำนวน 130 คน (รวมจำนวนน้อง นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ที่ได้แจ้งความประสงค์จะฝึกงานกับ MPAT ในระบบ Credit (นับชั่วโมงฝึกงาน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จักต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบนี้มาด้วยนะครับ

ข่าวดี
เปิดขยายเวลารับสมัคร
ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2566
เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจ หรือ อยู่ระหว่างตัดสินใจ มีเวลาจัดสรรเวลาเพิ่มเติมครับ

ที่ https://forms.gle/ydcJZh3YSQwdSgqw8

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครน้องๆนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีท…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.