ขอแสดงความยินดีกับพี่เหลียง ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) อีกหนึ่งสมัย ขอขอบข…

ขอแสดงความยินดีกับพี่เหลียง ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) อีกหนึ่งสมัย

ขอขอบขอบคุณกรรมการสมาคมฯ วาระ ปี 2563-2565 ทุกท่าน ที่ช่วยสละเวลาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างดีเยี่ยม

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการชุดต่อไป
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อผ่าน Admin

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย: MPAT

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.