3 กองทุนสุขภาพได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตามมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนด คือ การจ่ายยารักษาตามอาการ (ช…

3 กองทุนสุขภาพได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตามมาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนด คือ การจ่ายยารักษาตามอาการ (ชดเชย 160บาท) และ กรณีมีการจ่ายฟ้าทะลายโจรเพิ่ม (ชดเชย 250บาท) โดยทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบ A-MED

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

#สภาเภสัชกรรม
#เจอแจกจบ
#เภสัชกรชุมชน
#ร้านยา
#COVID19

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.