ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในนามของสภาเภสัชกรรม ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องทำให้ประชาชนมีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม…

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖
ในนามของสภาเภสัชกรรม ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องทำให้ประชาชนมีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย โดยผ่านผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังสมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกท่าน

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมและกรรมการสภาเภสัชกรรมทุกท่านขอให้เภสัชกรเราได้ช่วยกันดูแลการใช้ยาของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและอย่างสมเหตุผลในประเทศ และให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Medication without harm ด้วยพลังของเภสัชกร และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้อำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ และประสบในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาทุกประการเทอญ

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม
ณ เวลา 00:01 น. วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.