โครงการแนะนำ/จ่ายยา/ติดตาม ผป.COVID กลุ่มสีเขียว

สปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมเชิญเภสัชกรร้านยาร่วมโครงการแนะนำ/จ่ายยา/ติดตาม ผป.COVID กลุ่มสีเขียว

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.