แนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาและการสร้างเสริมสุขภาพ

Clip บางส่วนจากงานอบรม

แนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาและการสร้างเสริมสุขภาพ

https://youtu.be/1z8E28wCUxM


สภาเภสัชกรรม แนวทางการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาและการสร้างเสริมสุขภาพ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.