แจ้งสมาชิกให้ทราบโดยด่วน สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ได้ร่วมโครงการเจอแจกจบ OPSI สภาขอแจ้งปรับอัตราการการชดเชยการให้บริการ(ตามประกาศข…

แจ้งสมาชิกให้ทราบโดยด่วน

สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ได้ร่วมโครงการเจอแจกจบ OPSI สภาขอแจ้งปรับอัตราการการชดเชยการให้บริการ(ตามประกาศของ สนง ประกันสังคม ) เป็น 160บาท และ 250 (มีฟ้าทะลายโจร) สำหรับผู้ป่วยที่รับ Authen ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

การบริการของร้านยา
1. จำนวนและรายการยาที่ใช้ จะเหมือนบัตรทอง ( เท่ากันทุกสิทธิ์)
2.ผู้ป่วยที่รับเข้าบริการ ในวันที่ 19 สิงหาคม ให้ดูแลให้ครบ 48 ชั่วโมง ก่อนส่ง e-claim ตามระบบ โดยเร็ว
3.ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม (ก่อนที่สภาฯจะรับทราบมติของประกันสังคม) ทางสภาเภสัชกำลังเร่งประสานงาน เพื่อให้จ่ายในอัตราการเดิม (700บาท)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.