เรื่องยา .. ปรึกษาเภสัชกร

ซื้อยา .. อย่าพิจารณาแค่ราคายาเท่านั้น !
.
เพราะมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะใช้ยา
อาทิเช่นคำถาม …. ?
ใครใช้ยานี้ ?
มีโรคประจำตัวหรือไม่?
มีรายการยาหรืออาหารเสริมที่กินประจำหรือไม่?
มีประวัติแพ้ยาหรือไม่?
ยานี้มีคำแนะนำการรับประทานอย่างไร?
ยานี้มีอาการข้างเคียงอะไรที่ควรระวัง?
หากอาการไม่ดีขึ้น ควรทำอย่างไร?
เป็นต้น
.
สภาเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวนประชาชน
เข้าร้านยาที่มีเภสัชกรประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
มีปัญหาเรื่องยา .. ต้องปรึกษาเภสัชกรเท่านั้น
เพราะ !?
เภสัชกรร้านยา คือ บุคคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดคุณ และคุณก็สามารถเข้าถึง เพื่อขอรับบริการด้านยาได้ง่ายมากที่สุด

ขอบคุณสื่อวิดิโอจากองค์การเภสัชกรรม

https://youtu.be/wlKmcydcVkU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.