อันตรายจากยาชุด กินแล้วอาจเสี่ยงตายได้ ขอขอบคุณ​ข้อมูล​จาก​ อยู่กับยา – Live with Drug https://livewithdrug.com/2019/04/15/ca…

อันตรายจากยาชุด กินแล้วอาจเสี่ยงตายได้

ขอขอบคุณ​ข้อมูล​จาก​ อยู่กับยา – Live with Drug

https://livewithdrug.com/2019/04/15/caution-of-using-polypharmacy-that-make-you-die/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.