สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ปิดทำการในช่วงวันหยุดปีใหม่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 และจ…

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ปิดทำการในช่วงวันหยุดปีใหม่
ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566
และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

#สื่อสารองค์กร
#ประชาสัมพันธ์
#สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.