สภาเภสัชกรรม หน้าที่เพื่อคนไทยสุขภาพดี || ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช || รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม (03-01-66)

รายการ”หนี้แผ่นดิน” – สภาเภสัชกรรม หน้าที่เพื่อคนไทยสุขภาพดี (03-01-66)
พบกับ: ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบริการวิชาชีพเภสัชกรรม
ดำเนินรายการ : กรรณิการ์ ทองแสง

https://youtu.be/vHphfSbPArw?t=46


รายการ”หนี้แผ่นดิน” – สภาเภสัชกรรม หน้าที่เพื่อคนไทยสุขภาพดี (03-01-66)พบกับ: ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัช…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.