สภาเภสัชกรรม ขอสอบถามความสนใจของร้านยาใน กรุงเทพมหานครที่สนใจแนวทางการสร้าง “ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ” ( รบกวนเ…

สภาเภสัชกรรม ขอสอบถามความสนใจของร้านยาใน กรุงเทพมหานครที่สนใจแนวทางการสร้าง “ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ”
( รบกวนเฉพาะร้านยาในกรุงเทพมหานครในการตอบแบบสอบถามนี้ค่ะ )
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb64jPL93hSSScEIkKXfvsI6JIeDia5W2IQ4nJyLvLSFCjaQ/viewform?usp=pp_url

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.