สภาเภสัชกรรมเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังและรับชมความรู้ สาระทางยา โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก วิทยาลัย…

สภาเภสัชกรรมเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และผู้ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมรับฟังและรับชมความรู้ สาระทางยา
โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อเรื่อง …
_____________________________________

“ไขข้อข้องใจของยา Paxlovid ในโควิด-19”
_____________________________________

โดย . เภสัชกรหญิงพรรณี ลีลาวัฒนชัย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
งานเสวนานี้จะเกิดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา . 19:00 น.
ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ของ เพจสภาเภสัชกรรม
โดยจะดำเนินรายการโดย . ดร.เภสัชกรสุวิทย์ ธีรกุลชน
อุปนายก คนที่ 1
สภาเภสัชกรรม
. . .
สภาเข็มแข็ง ~ วิชาชีพก้าวหน้า ~ ชาวประชาวางใจ
สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.