วัน เสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ สภาเภสัชกรรม ร่วมด้วยเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และ ประชาชนผู้ส…

วัน เสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 นี้
สภาเภสัชกรรม ร่วมด้วยเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกร และ ประชาชนผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน “สัปดาห์เภสัชกรรมโลก”
World Pharmacist Day 2022
ณ Central World ชั้น 7 โซน Atrium
. . .
กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
___________
11:30-12:00 น.
บทบาทเภสัชกรในแต่ละสาขาของวิทยาลัย
โดย ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน (อุปนายกสภาเภสัชกรรม)
___________
12:00-12:40 น.
แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมบำบัด RDU
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
___________
13:30-14:00 น.
แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร กัญชา กระท่อม และอื่นๆ
โดย ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
___________
14:30-15:00 น.
แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ และกรณีโรงงานยากับผลต่อประชาชน
ภก.ปิยบุตร ทรัพย์สุขสมุทร
___________
15:30-16:30 น.
เสวนาวิทยาลัยบริหารเภสัชกิจ นวัตกรรมยาช่วยประชาชนอย่างไร?
การสื่อสารข้อมูลยา การพัฒนานวัตกรรมโดยคนรุ่นใหม่
โดย ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช , ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล, ภก.ดร.โอสถ เนระพูสี, ภก.ถนัด ฉันจรัสวิชัย, นศภ.ยงธิดา แสวงสุข และ นศภ.ณัฐกฤตา ครองแถว
. . .
ผู้ดำเนินรายการ
ภญ.นพรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย และ ภก.ธนัชพงศ์ สุขเจริญโชค
_____________________
______________
_______
__
สภาเภสัชกรรมพร้อมเปิดตัว​ Line​ ​official account​
“เภสัชกรของฉัน”
ค้นหา @mypharmacist​
เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสภาเภสัชกับประชาชน
. . .
#WPD2022
#worldPharmacistDay2022
#สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#mypharmacist
#สื่อสารสภาเภสัชกรรม
#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.