วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม จัดสอบความรู้ PLE-IP1 และ PLE-PC1 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมห…

วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม จัดสอบความรู้ PLE-IP1 และ PLE-PC1
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 236 คน
และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดสอบที่อาคารนี้ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของสภาเภสัชกรรม
#สื่อสารองค์กร
#ประชาสัมพันธ์
#สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.