วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 7 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน (8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา) . . . วันนี้เรา…

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 7 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .
วันนี้เรามาแนะนำหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ E-Book
เรื่อง . แนวทางการจัดการสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
Guideline to achieve Mandatory GPP Regulation
โดยมี เภสัชกรทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ และ เภสัชกรหญิงเมษยา ปานทอง เป็นผู้จัดทำ
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Pharmacyguru
โดย . เภสัชกรพี่ชมพู่
อ้างอิง . https://bit.ly/3NBZGmW
สภาเภสัชกรรม ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 . . . . ผ่านไป 7 วัน นับจากหมดระยะเวลาผ่อนผัน
(8 ปีเต็มของการผ่อนผันเกณฑ์ GPP ในร้านยา)
. . .

วันนี้เรามาแนะนำหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ E-Book
เรื่อง . แนวทางการจัดการสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
Guideline to achieve Mandatory GPP Regulation
โดยมี เภสัชกรทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ และ เภสัชกรหญิงเมษยา ปานทอง เป็นผู้จัดทำ
. . .
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Pharmacyguru
โดย . เภสัชกรพี่ชมพู่
อ้างอิง . https://bit.ly/3NBZGmW
สภาเภสัชกรรม ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนเภสัชกรร้านยา ให้ปฏิบัติตาม หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน : Good Pharmacy Practice (GPP) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และประชาชนผู้มาใช้บริการ
#ร้านยาต้องมีเภสัชกร #ตามรอยGPP
รายละเอียดอื่นๆของเกณฑ์ GPP อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QQ7YKH

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.