“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ไม่ได้แค่จ่ายยา สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรม ให้บริการคัดกรองโรคพื้นฐาน -ใช้สิทธิได้อย่างไร -วิธีสังเกตร้านยาท…


“ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ไม่ได้แค่จ่ายยา
สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรม ให้บริการคัดกรองโรคพื้นฐาน

-ใช้สิทธิได้อย่างไร

-วิธีสังเกตร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

-คัดกรองโรคอะไรได้บ้าง

ร่วมพูดคุยไปพร้อมกันกับ ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2

ผู้ดำเนินรายการ กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม สปสช.

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Facebook Live : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.