“รับยาที่ร้านยา” การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพ : สิ่งดีๆ ที่ต้องการการเริ่มต้น

“รับยาที่ร้านยา” การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพ : สิ่งดีๆ ที่ต้องการการเริ่มต้น ที่ยังคงต้องพัฒนาด้วยงานวิจัย บนเป้าหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการปฐมภูมิ

https://www.hsri.or.th/media/news/detail/14150

          จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพ ที่นับเป็นทางเลือกใหม่ของการดูแล….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.