รวมพลังเภสัชกร สร้างโลกแห่งสุขภาวะ | ประเด็นสังคม | วันใหม่วาไรตี้ | 27 ก.ย. 65

ในโลกแห่งสุขภาวะที่สมบูรณ์ คือ การที่เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุข ทั้งทางกายและทางใจ และไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่จะทำให้สังคมเต็มไปด้วยคนที่มีสุขภาวะสมบูรณ์ ต้องเกิดจากการรวมพลังกันในทุกมิติ ซึ่ง “เภสัชกร” มีบทบาทสำคัญเข้ามาช่วยสร้างโลกแห่งสุขภาวะได้ ร่วมพูดคุยประเด็นนี้กับเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม


ในโลกแห่งสุขภาวะที่สมบูรณ์ คือ การที่เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุข ทั้งทางกายและทางใจ และไม่ใช่เพีย…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.