ตามที่ทางสภาเภสัชกรรมได้เปิดแบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) บนเวปไซต์สภาฯ https://citly.me/0…

ตามที่ทางสภาเภสัชกรรมได้เปิดแบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) บนเวปไซต์สภาฯ https://citly.me/0KrAz ไปนั้น พบว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาในร้านยา(แขวนป้าย) โดยทางสภาฯได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อลงโทษหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปหากพบกรณีการแขวนป้ายของเภสัชกรจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดคือพักใช้ใบอนุญาต2ปีและแจ้งต้นสังกัดให้ทราบ
ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนมายังสมาชิกทุกท่านให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ด้วย

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
สภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.