จับเข่าคุยกัน เภสัชกรไทย วิชาชีพเภสัชกรรม มีอะไรไปถึงไหน? วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 20:00 น. เป็นต้นไป สำหรับเภสัชกรที่สนใจเ…

จับเข่าคุยกัน เภสัชกรไทย
วิชาชีพเภสัชกรรม มีอะไรไปถึงไหน?

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
20:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมพูดคุยกันสภาเภสัชกรรม
กรุณาลงทะเบียนที่
https://zoom.us/meeting/register/tJ0kcu6opj8oH9yy4wYTypS16iamqEIEuuHp

#สภาเภสัชกรรม
#สื่อสารองค์กร
#ข่าวสารสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.