—– งานสัปดาห์เภสัชกรรม พ.ศ. 2565 —– สภาเภสัชกรรม กำหนดให้มีการจัด ‘งานสัปดาห์เภสัชกรรม’ ทุกปี เพื่อรณรงค์ให้สังคมรับทราบแ…


—– งานสัปดาห์เภสัชกรรม พ.ศ. 2565 —–

สภาเภสัชกรรม กำหนดให้มีการจัด ‘งานสัปดาห์เภสัชกรรม’ ทุกปี เพื่อรณรงค์ให้สังคมรับทราบและเข้าใจการปฏิบัติงานวิชาชีพของเภสัชกร ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านยา โดยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ กระบวนการผลิตยา การตรวจสอบคุณภาพยา การพัฒนาสูตรตำรับยา การขึ้นทะเบียนยา การคัดเลือกและจัดหายา การเตรียมยาทั้งยาที่ใช้ภายนอก ยารับประทาน ยาปราศจากเชื้อ ตลอดจนการส่งมอบยา การแนะนำวิธีการใช้และเก็บรักษายา ไปจนถึงการติดตาม ค้นหาและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ยา รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการใช้ยาแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยในปีนี้จะมีพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ซึ่งตรงกับวันที่สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ (International Pharmaceutical Federation หรือ FIP) กำหนดให้เป็น “วันเภสัชกรโลก” ภายใต้หัวข้อ “Pharmacy united in action for a healthier world” หรือ “รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”
.
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนเภสัชกรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม และงานประชุมวันเภสัชกรโลก ปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา และระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ขอเชิญชวนเภสัชกรจากทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อแสดงพลังวิชาชีพเภสัชกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท.) โทร. 02-712-1627-8

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.