คนสู้โรค – ​รู้สู้โรค : อันตรายจากภาวะยาตีกัน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

เมื่อป่วย ก็ต้องรับประทานยา ซึ่งทุกคนทราบกันมั้ย?
ว่า … การกินยาร่วมกันหลายตัว ทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่ง ที่เรียกว่า

“ยาตีกัน(drug interaction)”

ยาตีกันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา และอาจอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต เรียนรู้การใช้ยาเพื่อป้องกันปัญหายาตีกัน
โดย เภสัชกรพงษ์ศิวะ กู่นอก
เลขานุการคณะทำงานเภสัชกรอินฟลูเอนเซอร์
สภาเภสัชกรรม
https://www.thaipbs.or.th/program/KonSuRoak/watch/udxZGb


เมื่อป่วยก็ต้องรับประทานยา ซึ่งทุกคนทราบกันไหมว่า การกินยาร่วมกันหลาย ๆ ตัว ทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เ….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.