ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมรับฟัง​ live “ความมั่นคงของร้านยากับบริการทางวิชาชีพ: การนำร้านยาเข้าระบบบริการสุขภาพของประเทศ” วันที่​ 5 ก…

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมรับฟัง​ live
“ความมั่นคงของร้านยากับบริการทางวิชาชีพ: การนำร้านยาเข้าระบบบริการสุขภาพของประเทศ”
วันที่​ 5 กันยายน​ 2565
เวลา​ 20:00​ น.

#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกรรม
#งานวิชาชีพ
#อนาคตร้านยา
#เภสัชกรชุมชน
#ร้านยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.