ขอเชิญเภสัชกรร่วมพูดคุย สรุปผลการทำงาน คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ครบรอบ 6 เดือน วันที่เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 19…

ขอเชิญเภสัชกรร่วมพูดคุย สรุปผลการทำงาน
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
วาระที่ 10 ครบรอบ 6 เดือน

วันที่เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
เวลา 19:00

สมาชิกสามารถให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ผ่านทุกช่องทางของสภาฯ
เพื่อการเสริมสร้าง พัฒนาปรับปรุงวิชาชีพเภสัชกรรม

#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.