ขอเชิญเภสัชกรที่ได้ให้บริการ SI ในช่วงที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมแนวทางการอุทธรณ์ สำหรับกรณีที่ยังคงค้างเบิกค่าใช้จ่าย วันพุธที่…

ขอเชิญเภสัชกรที่ได้ให้บริการ SI ในช่วงที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมแนวทางการอุทธรณ์
สำหรับกรณีที่ยังคงค้างเบิกค่าใช้จ่าย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 19.00

https://zoom.us/j/92462857720?pwd=TXp4bDdOUUxMWkgvcGc4d0pwNjJjUT09

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.