ขอเชิญเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เข้าร่วมอบรมและ update การใช้งานระบบ AMED และ วิธีการบันทึกข้อมูล CI รวมไปถึงการชี้แจง…

ขอเชิญเภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เข้าร่วมอบรมและ update การใช้งานระบบ AMED และ วิธีการบันทึกข้อมูล CI
รวมไปถึงการชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการ
(มี Live Facebook)

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
เวลา 15:00-16:00 น.

zoom Meeting ID: 917 4782 8471
Passcode: 146603
(จำกัด 100 ท่าน)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.