“ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกท่าน ร่วมกันนำร้านยาของประเทศไทยเข้าสู่ระบบสากลร่วมกันอยู่ปฏิบัติการในร้านยา ตามที่กฎหมายกำหนด เพ…

“ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกท่าน ร่วมกันนำร้านยาของประเทศไทยเข้าสู่ระบบสากลร่วมกันอยู่ปฏิบัติการในร้านยา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากการให้บริการ
ทางเภสัชกรรมที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม”

รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันนท์
นายกสภาเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.