ขอความร่วมมือเภสัชกรเพิ่มเติมข้อมูล​ส่วนตัว​ในช่อง​ “เลขที่ใบอนุญาต​ขายยาแผนปัจจุบัน​ (ขย. 5)” โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชน​ เพื่อสภาเ…

ขอความร่วมมือเภสัชกรเพิ่มเติมข้อมูล​ส่วนตัว​ในช่อง​ “เลขที่ใบอนุญาต​ขายยาแผนปัจจุบัน​ (ขย. 5)” โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชน​ เพื่อสภาเภสัชกรรม​จะได้เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนผ่านระบบ​online

https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice
(เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้ทำการ login เข้าระบบของสภาฯ ตามเลขที่ใบประกอบของท่าน เพื่อเข้าไปเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของท่าน)

#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกรชุมชน
#ร้านยา
#mypharmacist
#ขย5

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.