การเป็นร้านยาคุณภาพ ยุค New Normal

"การเป็นร้านยาคุณภาพ ยุค New Normal"
ขอเชิญร้านยาคุณภาพและร้านยาที่สนใจ มาหาคำตอบ
การทำร้านยาคุณภาพ ทำอย่างไร
ทำเพื่ออะไร และได้อะไร
ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 10:30-12:00

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.