การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้อง

สภาเภสัชกรรม

การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้อง
ศ. ดร. ภก. วิวรรธน์ อัครวิเชียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.