การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ ท้องเสีย ท้องผูก

สภาเภสัชกรรม

การดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ ท้องเสีย ท้องผูก
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท้องผูก constipation รศ.สุณี เลิศสินอุดม

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.