การซักประวัติก่อนจ่ายยาคุมกําเนิดและการใช้ยาคุมกําเนิดอย่างเหมาะสม

การซักประวัติก่อนจ่ายยาคุมกําเนิดและการใช้ยาคุมกําเนิดอย่างเหมาะสม

อ.ภญ.ขัตติยะ มั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารจากสภาเภสัชกรรม.