Photos from Faculty of Pharmacy’s post

📚NEWS. ACTIVITY.
👉ทับแก้ววิชาการ

👩‍🏫ภาพบรรยากาศของการร่วมกิจกรรม “ทับแก้ววิชาการ” ออกบูธแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้แก่นักเรียนมัธยมปลายจากหลายสถาบัน ที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

💊โดยการนำทีมของท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
👤👉(ผศ.ดร.ภก.ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์) พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ในงานกิจการฯ และเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นฯ คณะเภสัชศาสตร์

🕵️👉เพื่อให้คำแนะนำ นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนตอบข้อสักถามต่างๆ ของน้องๆ ที่เดินทางเยี่ยมชมบูธของคณะฯ

🧱ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565
🧱ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริเวณโดยรอบพื้นที่คณะวิทย์ ฯ มศก. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
🧱จังหวัดนครปฐม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.