😍 WELCOME. 👉คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) & ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน💊

😍 WELCOME.
👉คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) & ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน💊


💊คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอต้อนรับ คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) และผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 19 สถาบัน เข้าร่วม การประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ 2/2565🌟
🎨”พบเพื่อนศิลป์ ถิ่นทับแก้ว”🌿
วันที่ 17-18 กันยายน 2565
📍ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.