💡 รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ————————————– รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส…


💡 รายละเอียดการเข้ากลุ่มเรียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
————————————–
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

✔️ เข้ากลุ่มเรียนโดยการสแกน QR Code หรือ
https://shorturl.asia/olPrL

✔️ การจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาเรียนที่กำหนดไว้
ในระบบ reg.su.ac.th

✔️ หากมีปัญหาในการเข้ากลุ่มเรียนสามารถติดต่อได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.