👩‍🎓กำหนดการฝึกซ้อมฯ👩‍🎓

👩‍🎓กำหนดการฝึกซ้อมฯ👩‍🎓


กำหนดการวันฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา)

ยกเว้น
คณะจิตรกรรมฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2565
คณะดุริยางคศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
(ฝึกซ้อมใหญ่)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

(โปรดติดตามรายละเอียดจากประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.