🎯 เภสัชกร และผู้ที่สนใจในการทำวิจัยด้านยา&ระบบสุขภาพ 👉สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เรียนเชิญนะครับ🧐

🎯 เภสัชกร และผู้ที่สนใจในการทำวิจัยด้านยา&ระบบสุขภาพ
👉สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เรียนเชิญนะครับ🧐


💢NEWS. ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการการพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ (Routine work-based research development in Pharmaceutical and Healthcare systems)
วันที่อบรม :
การประชุมวิชาการ วันที่ 20-22 มี.ค. 66
รูปแบบ online ปิดรับสมัครภายในวันที่ 13 มี.ค. 2566
ภาคปฏิบัติการ1 (การวิเคราะห์ข้อมูล) วันที่ 14-16 มิ.ย. 66
รูปแบบ on-site ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2566
ภาคปฏิบัติการ2 (การเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย) วันที่ 20-21 ก.ค. 66
รูปแบบ on-site ปิดรับสมัครภายในวันที่ 13 ก.ค. 2566
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
📨ปิดการรับสมัครวันที่ : 13 มีนาคม 2566
💸ชำระเงินภายในวันที่ : 13 มีนาคม 2566
🧐สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม http://pharmacy.su.ac.th/dis/training/train.php?courseID=121
☎️ติดต่อสอบถาม ไปยังคุณกัลยา อรวิเชียร
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 089-9183921

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.