✍🎯 ติดตามข่าวสาร 👉”สิทธิบัตรทอง”

✍🎯 ติดตามข่าวสาร
👉”สิทธิบัตรทอง”


ขอเชิญรับชม Facebook Live “สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วย 16 อาการ รับยาฟรีที่ร้านยา”

-ใครบ้างใช้สิทธิได้ ?

-ดูอย่างไร ร้านยาไหนเข้าร่วมโครงการ ?

-16 อาการมีอะไรบ้าง ?

พูดคุยกับ

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2

ผู้ดำเนินรายการ กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม สปสช.

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป

Facebook Live : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #รักษาพยาบาล #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สายด่วนสปสช1330

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.