สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน_ฝ่ายพัสดุคณะเภสัชศาสตร์ มศก – dometanong Fli

🌐NEWS.
👉IFTTT: สำนักงานสีเขียว
รณรงค์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
https://ift.tt/7CP0hb3
👉IFTTT: ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีของทุกคน
https://ift.tt/dnEwRqk


Check สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน_ฝ่ายพัสดุคณะเภสัชศาสตร์ มศก from dometanong here. Like สินค้าที่เป…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.