ประกาศ ขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบสุดท้าย)

ประกาศ ขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบสุดท้าย)


📣📣📣ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th เมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต”
รอบสุดท้าย!!!!
📌ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ===> https://drive.google.com/file/d/1u16b3kFwvmagLAUjKvZxaYGJCcCa8Em_/view?usp=sharing
📌ขั้นตอนการขอคืนค่าประกันของเสียหาย ===> https://drive.google.com/file/d/1tSTLHjK3P5xDxmA7yOT2U-o61MdddcBe/view?usp=sharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.