This content isn’t available right now

📣📣31​ กรกฎาคม​ 2565​ หมดเขต​ยื่นคำขอ​กู้ยืม​สำหรับ​ผู้กู้ยื​มรายใหม่​
ขอให้ผู้ส่งคำขอเตรียม​เอกสาร​ให้ถูกต้อง​
👉หากได้รับข้อความ​ให้แก้ไข​เอกสาร​ให้รีบดำเนินการ​แก้ไข​ทุกจุดให้ถูกต้อง
👉ขณะนี้ยังไม่ได้​รับแจ้งจากกองทุน​ ส่วนกลาง​ว่าจะขยายเวลาระบบหรือไม่​ ดังนั้น​ตอนนี้​ระบบส่งคำขอจะปิดคืน​ 31​ กรกฎาคม​นี้
📛ผู้ที่ได้รับอนุมัติ​สัญญา​แล้ว​ ให้รอดำเนินการ​ในขั้นตอนต่อไป​ คาดว่าจะได้ส่งสัญญากู้ยืม​และแบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ พร้อมลงนามเอกสาร​ต่อหน้า​เจ้าหน้าที่​ของ​มหาวิทยาลั​ย​ ณ​ อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ ระหว่าง​วันที่​ 11-14​สิงหาคม​ 2565​ 📛
📌ผู้กู้ยืม​รายเก่าเลื่อน​ชั้นปี​ (รหัสนักศึกษา​ 60-64) ที่มีคุณสมบัติ​ครบถ้วน​ เตรียม​ส่งแบบเบิกเงิน​กู้ยืม​เทอม1/2565​ รอบตกหล่น​พร้อมผู้กู้ยืม​ราย​ใหม่​📌


When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been deleted.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.