Photos from งานรับเข้า เภสัช ม.อุบลฯ’s post

📌📚💉ประมวลภาพบรรยายกาศ การแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program)
งานบริการการศึกษา(งานรับเข้า) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะครูและน้องๆนักเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจ เข้ามาสอบถาม ร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลและแลกเปลี่ยนความคิดกัน💕

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.