Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เภสัชฯ เภใจ ต้อนรับน้องใหม่เขียวมะกอกรุ่นที่ 29 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย “พิธียาหม้อสัมพันธ์” โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

หลังจากเสร็จสิ้นพิธียาหม้อสัมพันธ์ ได้มีการมอบเนคไทด์และเครื่องหมายประจำคณะ(ตุ้งติ้ง) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องใหม่ที่ได้ผ่านกิจกรรมการรับน้องเป็นที่เรียบร้อย โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากรุ่นพี่ และคณาจารย์ที่มาร่วมต้อนรับน้องใหม่ในครั้งนี้

https://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=8&mlv3=4&actnews=723

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.