Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

#โพสต์​นี้สำหรับ​ผู้​กู้ยื​มราย​เก่า​เลื่อน​ชั้นปี​ (ชั้นปี​ที่​ 2​ ขึ้นไป​ ยกเว้น​กลุ่มผู้กู้ยืม​เกิน​หลักสูตร)
📌โปรดตรวจสอบ​เอกสาร​ เพื่อเตรียม​พร้อมยื่นแบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ที่​อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ(ฝั่ง​ รพ.ม.อุบล​ฯ)​
1️⃣ เอกสาร​แบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ที่น้องๆปริ้นท์​ออกมาต้องมีลายน้ำ​คำว่า​ “ใช้สำหรับ​ปีการศึกษา​ 2565” หากไม่ปรากฏ​ลายน้ำ​ ให้กดดาวน์โหลด​และสั่งปริ้นท์​อีกครั้​ง​ และหากยังพบปัญหา​ ให้มาสอบถาม​ที่เคาน์เตอร์​บริการ​นักศึกษา​ ณ​ อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ
2️⃣ตรวจสอบ​เลขแบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ที่น้องๆปริ้นท์​ออกมา​ ต้องตรงกับเลขแบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ในระบบ​ ก​ยศ.connect​ หากเลขไม่ตรงกัน​ ให้กดดาวน์โหลด​และนำแผ่นที่เลขตรงกัน​มาส่งที่อาคาร​7รอบฯ​ (ฉีดทำลายแผ่นที่เลขไม่ตรงทิ้งทันทีเพื่อป้องกัน​การหยิบผิด)​
3️⃣ตรวจสอบ​ และกรอกข้อมูล​ในแบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​ ตามภาพตัวอย่าง​ หากสงสัย​ให้รอสอบถาม​เจ้าหน้าที่​ที่อาคารเฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ​ในวันที่จะมานำส่งเอกสาร​
4️⃣เมื่อมาถึงอาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ​ ให้รับบัตรคิว​ และนั่งรอการให้บริการ​ และให้เดินตามแผนผังดังแสดง​ในภาพ
5️⃣เจ้าหน้าที่​งาน​ ก​ยศ.ของทุกคณะและงาน​ ก​ยศ.มหาวิทยาลัย​ มาทำงานร่วมกันที่อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ​ ดังนั้น​หากพบปัญหา​ใดๆ​ พี่เจ้า​หน้าที่​พร้อมให้การช่วยเหลื​อและแก้ไข​ปัญหา​
6️⃣ หากภายในเวลา​ 21.00น.​ ของวันที่นำส่งเอกสาร​ไม่ได้​รับข้อความ​ “การลงนาม​แบบยืนยัน​การ​เบิกเงิน​กู้ยืม​เสร็จ​สมบูรณ์” ให้น้องๆถือเอกสาร​อีกฉบับมาติดต่อ​ที่อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯในวันถัดไป​
🎯ส่งเอกสาร​ที่อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​พระ​ชนมพรรษา​ ระหว่าง​เวลา​ 09.00-16.00น.​ ในวันที่​ 14-24​ มิถุนายน​ 2565​ (เสาร์​อาทิตย์​18-19​ มิ.ย.​ เปิดดำเนินการ​ตามปกติ​เพื่ออำนวยความสะดวก​ให้ผู้ปกครอง​และผู้กู้ยืมที่ฝึกงาน​ในเขตพื้นที่​ใกล้เคียง​มหาวิทยาลัยให้สามารถ​เดินทาง​มาได้)​🎯

😷ขอให้ผู้กู้ยืม​ทุกคน​นำปากกาหมึก​สีน้ำเงิน​มาเองเพื่อลดการสัมผัส​ และปฏิบัติ​ตาม​มาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไว​รั​สโค​วิด​19​อย่าง​เคร่งครัด​ สวมหน้ากาก​อนามัย​ หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​

📌โปรด​อ่านโพสต์​ที่​เกี่ยวข้อง​ในการจัดเตรียม​✅เอกสาร​สำหรับ​ผู้​กู้ยื​มราย​เก่า​เลื่อน​ชั้นปี​
https://www.facebook.com/448209228631320/posts/5216080918510770/

✅https://www.facebook.com/448209228631320/posts/5220527191399476/

✅https://www.facebook.com/448209228631320/posts/5213847435400785/

#กองทุน​เงิน​ให้​กู้ยื​มเพื่อ​การศึกษา​มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.