📣📣ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษา 2/2565 📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธ…

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษา 2/2565
📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท)
ลิงก์ประกาศ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022120621532740.pdf

📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
ประจำปีการศึกษา 2565
ลิงก์ประกาศ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022120621495084.pdf

📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2565
ลิงก์ประกาศ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022120621543623.pdf

# ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.