📣🎊 บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 (บัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่ 31) รับชุดครุย ณ ห้องพยุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ร…

📣🎊 บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 (บัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่ 31) รับชุดครุย ณ ห้องพยุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
📌🗓 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
🕣 เวลา 08.30-16.30 น.
***********************************
สามารถซื้อเครื่องแต่งกายบัณฑิตได้ ณ ห้องพยุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2565
***********************************
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะ🎉🎉

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.